Noteikumi

Ekspluatācijas noteikumi

 • Bruģakmens un apmales transportējamas un uzglabājamas uz transportēšanas paliktņiem, to iekraušanai un izkraušanai izmantojot celšanas mehānismus.
 • Bruģakmens seguma slogošana un blietēšana pieļaujama ne ātrāk, kā pēc 7 dienām no bruģakmens ražošanas brīža.
 • Pilna bruģakmens seguma ekspluatācija ir pieļaujama 28 dienas pēc ražošanas brīža.
 • Bruģakmeni nedrīkst pakļaut ilgstošām dinamiskām mehāniskām slodzēm, kas pārsniedz LVS parēdzētās slodzes. Tas var bojāt vai salauzt brugakmens virsmu.
 • Lai ziemā attīrītu bruģakmens segumu no sniega un ledus, neizmantot asus cirtņus un mehānismus bez gumijas uzlikām.
 • Bruģa seguma kaisīšanai ziemā izmantot smilts – sāls maisījumu ar sāls koncentrāciju ne augstāku par 5 %.
 • Pēc bruģakmens ieklāšanas objektā, lai aizpildītu kompensatoru (distanceru) atstarpes starp bruģakmeņiem vai apmalēm, lietot skalotu smilti, kur māla piejaukums mazāks kā 3%.
 • Veicot objektā citus būvdarbus un objektu labiekārtošanu, kad bruģakmens segums jau ir ieklāts, brīdinām: pārvietojot vai novietojot uz seguma būvmateriālus, būvgružus, melnzemi u.c. – apmaļu un bruģakmens virsma var tikt bojāta un notraipīta neatgriezeniski.

Betona bruģakmens un apmaļu kvalitātes kritēriji

 • Matveida plaisas – atsevišķos gadījumos, virsmā var veidoties matveida plaisas (plaisiņas). Tas var būt novērojams, žūstot slapjai virsmai. Šādas plaisiņas neiespaido ne produkta kvalitāte, ne vērtību un nemazina tā izmantošanas iespējas.

 • Balti izsvīdumi - atsevišķos gadījumos, cementam cietējot un kalcija hidroksīdam reaģējot ar gaisā esošo ogļskābo gāzi, uz izstrādājumu virsmas veidojas balti izsvīdumi. Šādi baltumi nav tehniski novēršami, tie ar laiku izzūd un nemazina ne produkta kvalitāti, ne vērtību. Ja produkcija tiek ekspluatēta vietās ar mazu noslodzi vai kur nepiekļūst ūdens (piemēram, garāžas, nojumes u.c.), tad baltie izsvīdumi var saglabāties ilgāku laiku.

 • Krāsa (tonis? Nokrāsa? Krāsu gamma?) – virsmas krāsa var atšķirties (arī pelēkam jeb nekrāsotam bruģim un apmalēm), virsmai esot mitrai vai sausai. Virsmas krāsa var atšķirties arī dažādos termiņos ražotam bruģim/apmalēm. Lai mazinātu iespējamās atšķirības krāsu toņos (gan pelēku, gan krāsainu), ieteicams izmantot bruģakmeņus vienlaikus vismaz no 3 dažādiem paliktņiem. Piebilde – ar laiku, virsmu ekspluatējot, nelielās krāsu atšķirības izzudīs.

 • Skrāpējumi – bruģakmeņiem un apmalēm ir pieļaujami vizuāli skrāpējumi virsējam slānim, kas rodas transportēšanas laikā. Produkta kvalitāti un vērtību tas nemazina .