Sertifikāti

SIA “Salenieku bloks” ražotie būvizstrādājumi atbilst vienotiem standartiem LVS EN 1338:2003+AC:2007 un LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2006.

SIA “Salenieku bloks” ražotais transportbetons atbilst vienotiem standartiem LVS EN 206:2014 un LVS EN 156-1:2009.

bruģis

Bruģa īpašību deklarācija

Bruģa īpašību deklarācija

LVS EN 1338:2003 + AC:2007

Bruģa atbilstības sertifikāts

Bruģa atbilstības sertifikāts

EN 1338:2003, EN 1338:2003/AC:2006

Plāksnes īpašību deklarācija

Plāksnes īpašību deklarācija

LVS EN 1339:2003 + AC:2007

Plāksnes atbilstības sertifikāts

Plāksnes atbilstības sertifikāts

EN 1339:2003, EN 1339:2003/AC:2006

teknes

Teknes ekspluatācijas īpašību deklarācija

Teknes ekspluatācijas īpašību deklarācija

LVS EN 1340:2003 + AC:2007

Tekņu atbilstības sertifikāts

Tekņu atbilstības sertifikāts

EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006

apmales

Ietves apmales ekspluatācijas īpašību deklarācija

Ietves apmales ekspluatācijas īpašību deklarācija

LVS EN 1340:2003 + AC:2007

Ceļu apmales ekspluatācijas īpašību deklarācija

Ceļu apmales ekspluatācijas īpašību deklarācija

LVS EN 1340:2003 + AC:2007

Apmaļu atbilstības sertifikāts

Apmaļu atbilstības sertifikāts

EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006

Ceļu apmales (slīpās) ekspluatācijas īpašību deklarācija

Ceļu apmales (slīpās) ekspluatācijas īpašību deklarācija

LVS EN 1340:2003 + AC:2007

betons

Bukultu ielas ražotne - sertifikāts

Bukultu ielas ražotne - sertifikāts

LVS 156-1:2009

Salenieku Bloks ražotne - sertifikāts

Salenieku Bloks ražotne - sertifikāts

Nr. 3523/2018